Hakkımızda

Biçer Hukuk bürosu 01.04.1995 tarihinde Av. Erdoğan BİÇER tarafından kurulmuştur. Büromuz Türk ve uluslararası alanlarda özel ve tüzel kişiler ile kuruluşlara hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Büromuzun genel ve geleneksel ilkesi uyuşmazlıkların doğmadan önce tespit ve analizlerinin yapılarak doğacak muhtemel risk ve zararları en aza indirmek üzere hukuki danışmanlık yapmak, hukuki süreçte ise kanunlar çerçevesinde etkin takip ve değerlendirme ile hak ve menfaatlerin korunmasını sağlamaktır.

Adaletsiz kuvvet zalim, kuvvetsiz adalet acizdir veciz sözü ile de tarif edildiği üzere hakkın ve adaletin sağlanmasında adalet teşkilatı ve onun ayrılmaz bir parçası olan biz avukatların adalet hizmetlerinden etkin ve sürekli yararlandırılması, her türlü baskı ve endişeden uzak hizmet vermek için birlik ve beraberliğin sağlanması amacı ile Baro Başkanlıkları ve diğer hukuk örgütlenmelerine büyük görev düşmektedir.Bu anlamda aynı zamanda meslek içi dayanışma ile davaların ve uyuşmazlıkların uzamadan adalet duygularının incinmesine sebebiyet verilmeden, adaletin sağlanmasında her bir meslektaşımızın üzerine düşen görevini en iyi şekilde yapması gerektiği izahtan varestedir.

Büromuzun kuruluşunda büyük ve tartışılmaz katkısından dolayı rahmetli avukat Sayın Güngör ERKARA’yı saygı ve minnetle anıyoruz.